Świat, który nas otacza składa się z różnych postaci energii. Każdy rodzaj energii posiada określoną częstotliwość.
Możemy powiedzieć, że wszystko działa na nas, a my działamy na wszystko. Dzieje się tak, ponieważ promieniuje z rozmaitą siłą i częstotliwością, niosąc wszelkie informacje, kody, zależności, wpływy, reakcje, siły i możliwości.
Każda żywa istota funkcjonuje dzięki energii.
Od dawna zadaję sobie pytanie, czym jest energia życia, dlaczego życie się kończy? Co się wtedy dzieje z energią? Czy ciało umiera dlatego, że zabrakło energii? Jak to się dzieje, że mamy określony wzrost i wygląd, który zmienia się w czasie? Czy to tylko genetyka? Moje wieloletnie rozważania nie pozwalają na takie uproszczenie.
Skąd się więc biorą geniusze? Czym w takim razie jest umysł?
Każdy człowiek składa się z trzech elementów. Ciała materialnego, energii, która ożywia ciało i umysłu. Ciało materialne jest połączone z umysłem dzięki energii.
Kiedy zasoby energetyczne słabną i nikną, ciało materialne umiera, natomiast umysł przenosi się do kolejnego bytu.

Bioterapia jest wykorzystaniem własnych zasobów, niekiedy bardzo dużych, jednak (dlatego, że własnych) zatem wyczerpywanych.
Energoterapia jest darem przekazywania energii, która nie pochodzi od energoterapeuty, jedynie przez niego przepływa, a on posiada umiejętność kierowania nią poprzez właściwe rozpoznanie potrzeb osoby wspomaganej energią.

Wszyscy energoterapeuci powinni mieć bardzo silną własną energetykę, tylko silny potencjał przekazującego energię, czyli dawcy, może go ochronić przed przejęciem negatywnych emanacji, przepływających z osoby wspomaganej.

Prawo równowagi mówi również o odpowiedzialności, za działania, które podejmuje każdy z nas. Każdy odpowiada za siebie i za tych, którym świadczy pomoc. Obdarowuje dobrem, lub obarcza złem. Nie można jednocześnie być dobrym i złym.

Jest to bardzo ważne w działaniu energetycznym, ponieważ osoba działająca przy pomocy energii, przenosi swoje cechy negatywne, nałogi, problemy, frustracje, na osobę, której ma udzielić pomocy. To trudno być do bólu uczciwym, ale tylko wtedy, nasze działanie będzie skuteczne, a rozliczenie każdego działającego przy pomocy energii korzystne.
(Nawet jeżeli nikt nie widział, że wykorzystujesz swój dar niegodnie, to mimo to, zostało to zapisane w twoim umyśle i w kolejnym bycie zostaniesz z tego rozliczony)

W umyśle każdego człowieka jest zapisane całe życie. Minuta po minucie, dzień po dniu, wszystkie nasze myśli i czyny. Nie można uciec przed samym sobą. Pozostaje nam wybór wzrostu lub upadku. Do wzrostu na pewno możemy zaliczyć budowanie innych, tak jak do upadku gnębienie i niszczenie innych. Istnieje powszechna odpowiedzialność, przez niektórych nazywana prawem skutku i przyczyny, czyli karmą.

Dzięki funkcjonowaniu naszego ciała wpływamy na rozwój naszego umysłu, umysł działa na nasze ciało za pośrednictwem energii, która łączy go z ciałem. Te wzajemne zależności ciała i umysłu prowadzą do wzajemnego wzrostu i rozwoju, w kierunku budowy lub upadku.
Dlatego tak ważne jest dbanie o sprawność fizyczną. Wsłuchiwanie się we własny organizm i dostarczanie mu tego, czego potrzebuje: ruchu, świeżego powietrza, wody, odpowiedniej diety, wygodnego okrycia?. A przede wszystkim chronienie przed tym, co szkodzi: nikotyna, przeciągi, klimatyzacja, chemia w jedzeniu?.
Równie ważna, jak sprawność fizyczna, jest psychika. Trzeba ją pielęgnować, dbać o nią. Pomaga w tym pozytywne nastawienie, dystans, nie uleganie emocjom, cierpliwość i konsekwencja, maksymalna tolerancja dla innych i maksymalna dyscyplina i wymaganie od siebie.

Bardzo mnie wzbogacił kontakt z Islamem. Dzięki obserwacji, bezpośrednim rozmowom, wieloletnim studiom, mogłem wyciągnąć wnioski dotyczące tego, co mnie najbardziej interesuje w każdej religii. Skąd się bierze siła i moc wyznania?
W islamie jedyną ozdobą meczetów są ornamenty roślinne.
Dlaczego nie ma twarzy i postaci ludzi i zwierząt?
Otóż wizerunek człowieka lub zwierzęcia jest nośnikiem pewnej grupy cech, przeważnie korzystnych, ale może się zdarzyć, że i niekorzystnie wpływających na ludzi.
Muzułmanie to wiedzą. To właśnie pobyt u nich, kontakt z setkami ludzi i ich pełna aprobata, ostatecznie utwierdziły mnie w przekonaniu, że powinienem robić, to co robię.
Każde moje zdjęcie promieniuje, jest energetycznie czynne.

Ciało każdego człowieka jest jak kondensator. Gromadzi na swojej powierzchni duże ładunki elektrostatyczne. To powszechnie występujące zjawisko widzialne chociażby w postaci iskry, kiedy dotykamy do klamki, całujemy się z kimś. Ta obserwacja w prosty sposób potwierdza ideę ciała człowieka jako kondensatora. Elektrostatyka jest jednym ze zjawisk, których nie wolno lekceważyć.

Następne zagrożenia, to źródła szkodliwego promieniowania: radiestezyjnego, elektromagnetycznego, magnetycznego, kosmicznego, a nawet z ciała chorego człowieka. I wiele innych.

Aby praca z energiami nie stwarzała niebezpieczeństwa, radiesteta lub bioterapeuta powinien mieć własny bardzo silnie rozwinięty mechanizm energetyczny dający odpowiedni własny potencjał oraz umiejętność zdjęcia, ze swoich ciał, śmieci energetycznych. To działanie nazywamy w skrócie odpromieniowaniem.
W czasie kontaktu ze źródłem promieniowania geopatycznego, chorobotwórczego i innych, następuje przeniesienie tego promieniowania do organizmu badającego i kumuluje się w nim, potęgując istniejące dolegliwości i nałogi. W przypadku działających radiestetów i bioterapeutów, których własna energetyka jest słaba (uwaga, energetyka nie zależy od wieku, wiąże ciało z umysłem) postępująca negatywna kumulacja nakłada się na osoby współpracujące, a w przypadku bioterapeutów może być przenoszona na kolejnych pacjentów.

Idea odpromieniowania to idea czystości niezbędnej dla prawidłowego działania umysłu, którego nośnikiem jest ciało materialne. To automatyczny gest woli wspomagany chmurą chłodnego pyłu wodnego, którym zraszamy dłonie, następnie wystarczy kilka razy klasnąć. Dużo bardziej skomplikowane jest odpromieniowanie radiestety, który po badaniach powinien wziąć prysznic. W jednym i w drugim przypadku powinno się zmienić ubranie.

Stosuję się do opisywanych zasad, dlatego moja pozycja energetyczna stale rośnie.
Nie jest obciążona żadnym ciężarem.