Każdy potrzebuje pieniędzy. Mój ojciec mówił, że pieniędzy nie można zarobić, pieniądze przychodzą i odchodzą. Można pracować bez wytchnienia, a rezultaty i tak będą mierne, a my będziemy popadali w zniechęcenie i depresję. Pojawi się rezygnacja, uznamy, że już tak musi być i tak zostanie, a my będziemy zapadali się głębiej i głębiej. Będziemy jednocześnie mieli pretensje do każdego, wszystko zacznie nas drażnić i denerwować, winę za ten stan rzeczy, to oczywiste, będą ponosili wszyscy i do wszystkich będziemy mieli żal.
Ale może też być zupełnie inaczej.

Jesteśmy podatni zarówno na sukcesy, jak i na porażki. Ale porażki głębiej zapadają w naszą psychikę. Eskalacja negatywnych nastrojów przypomina gonitwę myśli, nie możemy się zatrzymać, sami się nakręcamy, powoli, a potem coraz szybciej gubimy przyjaciół i zapadamy się w sobie.Każdy ma określony potencjał, który stanowi nasz kapitał, rozmaite zdarzenia losowe mogą nas tak uwikłać w swoje sidła, że nawet się nie spostrzeżemy, kiedy utracimy znaczną część naszego kapitału i zacznie się zapaść.

Sprawność prawidłowego działania kręgosłupa kwantowego, zależy od wartości dodatniej lub ujemnej. Wartość dodatnia to wszystko to, co sprawia nam przyjemność i dzięki temu poprawia relacje naszych wewnętrznych organów i łączących je przewodów oraz zapewniających harmonijną funkcje procesów zapewniających wysoką wydolność pracy naszego organizmu. Wartość ujemną tworzą wszelkie stany emocjonalnie negatywne (żal, rozgoryczenie, rozpacz itd.), mające niekorzystny wpływ na właściwą pracę naszego organizmu i zachodzących w nim stale procesów przemiany materii. Obniżenie wydolności energetycznej pozbawia zasilania najdelikatniejsze części naszego ciała i obniża sprawność kręgosłupa kwantowego.

Tysiące przypadków różnorodnych problemów i chorób, relacje świadków i badania dowodzą niezbicie, że u źródła tak wielu i tak różnorodnych sukcesów w mojej pracy leży wpływ działania energetycznego na kręgosłup kwantowy i jego regulacja do prawidłowego wzorca wszelkich funkcji życiowych.

Kontakt ze mną bezpośredni, lub mentalny, a w szczególności TIOPZ (czyli kontakt równomiernie rozłożony w czasie i nieprzerywalny) powoduje włączenie funkcji przekazu energii.Ma to ogromny wpływ na kreatywność i jakość wykonywanej pracy, która staje się efektywna, nie tylko na poziomie samego wykonania, ale i ponoszonych w związku z ta pracą kosztów.

Leniwi, nieproduktywni pracownicy firm, których właściciele fundują im bilety na moje spotkania ogólne, stają się cennymi ogniwami działania tych firm przynosząc bez żadnych dodatkowych inwestycji, znaczący wzrost produkcji, a tym samym finansową poprawę. Zarządy i właściciele korzystający z mojej pomocy z większą efektywnością kierują swoimi zakładami osiągając znakomite wyniki finansowe.

(Świat to Apteka nr 20/21 – Pazdziernik/Listopad 2010)