Zbyszek Nowak praktykujący wybitny energoterapeuta, został przyjęty w styczniu 1998 do elitarnej organizacji międzynarodowej PROCOMED. Obecnie, Polak został zaproszony do oficjalnego wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym stowarzyszenia PROCOMED i Komisją Zdrowia Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Wystąpienie Polaka dotyczyć będzie doświadczeń w łączeniu medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej. Nowak przedstawi Zgromadzeniu sposoby leczenia chorób przez działania energetyczne na punkty biologiczne czynne i przywracaniu organizmowi utraconej sprawności. Zaproszony omówi również sytuację medycyny komplementarnej w Polsce oraz perspektywy jej współpracy z medycyną tradycyjną.

Parlament Europejski z 626 deputowanymi z 15 państw Unii jest największym wielonarodowym zgromadzeniem na świecie. Jednym z zadań Parlamentu jest przygotowane i legalizacja nowych ustaw umożliwiających swobodne działanie profesjonalistów w ogólnej praktyce zdrowotnej. Parlament Europejski dostrzegł, że przez połączenie medycyny tradycyjnej i komplementarnej pojawia się ratunek dla wielu nieuleczalnie chorych osób.

Utworzony w 1994 w Brukseli PROCOMED jest organizacją międzynarodową profesjonalistów, która przygotowuje raporty na temat rezultatów medycyny niekonwencjonalnej, które trafiają pod obrady Parlamentu Europejskiego. W sobotnim wystąpieniu Zbyszka Nowaka akcentowane będą jego doświadczenia z działań energetycznych, które przywracają reakcje organizmu chorego na podawane leki zarówno te farmakologiczne jak i ziołowe.

Osiągnięcia Polaka znane są w Europie nie tylko z rezultatów jego pomocy udzielanej pacjentom w Polsce ale i jego świetnej współpracy ze specjalistką od akupunktury – dr Brundhildą Menshire z Hamburga.
„Przed wiekami – powiedział Zbyszek Nowak – jedyną medycyną i apteką była natura. Teraz, kiedy całe obszary wody, ziemi i powietrza są zatrute, okazał się, że to co naturalne jest najcenniejsze. Świat znów skierował się w stronę medycyny niekonwencjonalnej i stosowanych przez nią metod. Jest to szansa dla energoterapeutów.”