Kiedy opadnie kurz bitewny zobaczysz: kto, dlaczego i jak został pokonany, uważaj żebyś nie był jednym z nich.

Uczucie zawodu powoduje utratę chęci, skrzydła opadają, orzeł zniża swój lot do ziemi, gdzie za chwilę opadną go i oskubią liczne depresyjne nieloty. Kury nierozumiejące, jak można wzbić się w powietrze i dlatego nawet niepróbujące podskakiwać, nie mówiąc już o lataniu.

Projekt to myśl zawierająca plan pewnego działania powstającego w głowie. Potrzeba realizacji wyzwala odpowiednie siły, które umożliwiają zrealizowanie projektu. Na tym polega twórczość. Projekty mogą być materialne i niematerialne. Te niematerialne to myślokształty mające realizować nasze marzenia. Coś projektujemy, bo czegoś naprawdę mocno chcemy i już nie odstępujemy od tego – jeśli mamy to zrealizować. Siła naszej niezachwianej koncentracji nie może być rozproszona przez nikogo. To nasz skarb.

Niestety zwątpieniem możemy nadwerężyć naszą konstrukcję, a poprzez frustrujące, bo nieudane kolejne próby nawet pozwolić, aby się zawaliło. Umiejętność wygrywania polega na nieustępliwej koncentracji na celu, na wygranej. Sukces zależy też od umiejętności wykreowania w sobie silnej potrzeby realizacji zadania, przy pomocy której łatwiej będzie opanować ogarniające nas szkodliwe emocje. Realizacja projektu jest przyjemnością samą w sobie, daje siłę do następnych działań i wskazuje, dzięki doświadczeniom, na możliwości optymalizowania energii – osiąganie upragnionego celu najprostszą drogą .

Nigdy nie mówcie o przegranej jako o porażce. Życie toczy się i to, co było w jakimś czasie niemożliwe, może się stać możliwe w każdej chwili. Pod warunkiem, że nie będziemy tracili amunicji. Nie osłabi nas uczucie zawodu, emocje i stres. Ja kieruję się tą zasadą od lat. Życie toczy się w moim przypadku w jedną stronę. Do wygranej. Tę walkę toczę wszędzie stosując różnorodne siły i środki. To walka o moich podopiecznych, walka o projekty, walka z samym sobą i własnymi słabościami.

Zbyszek Nowak

(Świat to Apteka nr 26/27 – Kwiecień/Maj 2011)