Kontakt przez zdjęcie

Fotografia każdego człowieka jest dla mnie szczegółowym zapisem jego stanu zdrowia. Na jej podstawie określam dolegliwości równie dokładnie, jak podczas kontaktu bezpośredniego, a przekazywana przeze mnie energia, płynie skutecznie do każdego.

Możesz przysłać do mnie fotografię swoją, lub osoby bliskiej, z krótkim opisem podstawowego problemu zdrowotnego. W niedługim czasie otrzymasz odpowiedź z wyjaśnieniem wszystkich zasad korzystania z Trybu Intensywnej Opieki Przez Zdjęcie (TIOPZ).

Przeczytaj też informacje zamieszczone w tym folderze: Informator TIOPZ

Formularz zgłoszenia – wydrukuj, wypełnij i prześlij do mnie.

Bliższe informacje o trybie opieki przez zdjęcie uzyskasz:

  1. Telefonicznie: 022 758 92 92; 758 92 34, 758 93 07
  2. Listownie: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Jaśminowa 7
  3. Mailem: pytania@nowak.pl

UWAGA! ŻADNA Z FORM KORZYSTANIA Z MOJEJ POMOCY NIE ZWALNIA NIKOGO OD KONTAKTÓW Z LEKARZEM. O DAWCE LEKU LUB KONIECZNOŚCI PODDANIA SIĘ ZABIEGOWI DECYDUJE WYŁĄCZNIE LEKARZ!

Informacja jest ważna!
W kryzysowej sytuacji robimy dwie rzeczy – wołamy lekarza i zawiadamiamy mnie. To bardzo zwiększa szansę. Pamiętaj – telefon tylko do sms-ów: 00 48 601 244 903