Co to jest częstotliwość? Jak działa energia? Na czym technicznie polega TIOPZ?

To pytania, które mi niedawno zadano na forum mojej strony internetowej. Dla mnie są to sprawy oczywiste, ale dla osób nie znających zjawiska energoterapii całkowicie obce. Odpowiedziałem na te pytania na stronie, ale pomyślałem, że może warto te odpowiedzi zaprezentować także moim Czytelnikom, w nadziei, że jeśli coś nadal jest dla Was niejasne, napiszecie do mnie list lub mail z pytaniami.

Używam pojęcia częstotliwość w jak najbardziej klasycznym (fizycznym znaczeniu tego słowa: „Częstotliwość określa liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość drgań, częstotliwość napięcia, częstotliwość fali.

Jest naukowo udowodnione, że każdy organizm żywy, posiada własną, niepowtarzalną, jak linie papilarne, czy DNA, częstotliwość. Wszystko jest w nieustannym drganiu i wiemy, że dzieje się to na każdym poziomie, który został odkryty przez człowieka – a w badaniu mikrokosmosu dotarliśmy na razie do poziomu kwantów.

Dar, którym natura mnie obdarzyła polega na możliwości odczytywania częstotliwości i zamienieniu tych, które organizmowi szkodzą, na te, które mu służą. Doświadczenie nabyte po 30 latach pracy, „dotknięciu” i porównaniu ze sobą milionów takich częstotliwości pozwala na szybkie, odpowiedzialne i bezbłędne działanie w regulacji tych częstotliwości, które nazywam także harmonizacją.

Od lat usiłuję znaleźć właściwe słownictwo i opisać ten fenomen. Próbowano mnie badać, ale niestety nie ma jeszcze mierników zdolnych skalę moich możliwości zarejestrować i odtworzyć. Ja poruszam się na poziomie kwantowym, jestem w stanie zharmonizować pracę organizmu zarówno w bezpośrednim kontakcie, jak i na odległość.

Nie generuję sam tej energii, ale niczym transformator zbieram tę szkodliwą i zamieniam na służącą zdrowiu.

Moje wieloletnie prace i badania prowadzą do udowodnienia, że energia ta nie jest niczym mistycznym, jest procesem czysto fizycznym.

Nawet TIOPZ – działanie na odległość, nie jest niczym więcej niż pracą na częstotliwościach. Posiadając zdjęcie umiem zarówno odebrać informację o problemie, jak i wpłynąć na jego usunięcie. Odległość nie ma znaczenia. Dla mnie samego pozostaje to do pewnego stopnia tajemnicą, ale wiem z całą pewnością, że na moje obecne umiejętności składają się dwie rzeczy – dar odczuwania większej skali częstotliwości niż przeciętny człowiek i wpływania na nie oraz lata pracy nad rozwinięciem tych umiejętności, polegające na gromadzeniu odczuć w mojej rzeczywiście pojemnej pamięci, analizowaniu ich i wyciąganiu wniosków.