Z powodu wzrostu stawek podatkowych ulegają zmianie ceny spotkań ogólnych oraz indywidualnych, a także miesięczny abonament TIOPZ.
Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo pisząc lub dzwoniąc do mojego biura.
http://nowak.pl/kontakt/