Powstał bez mojego udziału, Pani Redaktor wykazała się wiedzą i całkiem sporą intuicją  – bo właśnie do tego zmierzamy – do upowszechnienia wiedzy, że wszystko, co nas otacza jest energią i że można to wykorzystać dla dobra własnego i innych.