Wczoraj w Koszęcinie odebrałem z rąk prezesa Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Pana Jana Klimka legitymację rzeczoznawcy. Uroczystość została poprzedzona Mszą Świętą w intencji polskiego rzemiosła. Dziękujemy Bogu za wasz talent – powiedział ksiądz – ale także za szansę i odwagę jego pomnażania.

1-1000
2-500
3-500