29 października w kościele na Skałce w Krakowie zostałem odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Stanisława i przyjęty w poczet Kawalerów Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Jest to historyczny polski order o ponad 250-letniej tradycji. Został ustanowiony 7 maja 1765 przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dziś ten symbol królewskiego hołdu dla zamordowanego w 1079 r. biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa przyznawany jest przez Wielkiego Mistrza członkom bractwa w drodze rekomendacji i poręczenia innych braci.