Władysław – Nowotwór pęcherza i prostaty. Spotkania w Krakowie zamiast ciężkiej operacji.