W dniach 29 IX – 1 X 107 na zamku Odrowążów w Kamieniu Śląskim koło Opola odbyła się Światowa Konferencja Naukowa pt.: „O ład moralny Rzeczypospolitej” zorganizowana przez Królewski Order Świętego Stanisława, którego Zbyszek Nowak jest Kawalerem.

Wśród kilku opisanych przez organizatorów celów nadrzędnych konferencji, które w znakomity sposób charakteryzują także działalność  i cel istnienia samego Orderu, na szczególną uwagę zasługuje zapis o promocji pozytywnych wartości rozwojowych, osobistych i społecznych oraz konieczności kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich.

Konferencji patronowało wielu dostojników kościoła z Kardynałem Zenonem Grocholewskim  na czele.

Obrady rozpoczęły się w piątkowe popołudnie inauguracyjnymi wykładami kilku wybitnych profesorów prawa. Także Zbyszek Nowak został poproszony o poprowadzenie wykładu.

Z dużym zaciekawieniem wysłuchano wystąpienia, w którym Zbyszek mówił między innymi o tym, że społeczeństwo to przecież zbiór jednostek, zatem  działając na każdego z osobna, pomagając mu w rozwoju – działa na całe społeczeństwo. Wystąpienie zakończyło się przekazem energii, w którym wszyscy chętnie wzięli udział.

W niedzielę rano wszyscy uczestnicy Konferencji oraz dostojni goście zebrali się na placu przed zamkiem i w uformowanym pochodzie na czele którego niesiono relikwie świętego Stanisława i świętego Jacka, przemaszerowali uroczyście do kościoła.

Najważniejszym punktem dnia była uroczysta msza święta w znajdującym się nieopodal zamku kościele świętego Jacka oraz inwestytura, czyli ceremonia przyjęcia do Orderu nowych Kawalerów i Dam oraz podniesienia niektórych do wyższej godności i rangi.

Podniesienie do wyższej rangi Orderu Św. Stanisława zostaje przyznane Kawalerowi lub Damie w uznaniu zasług w działalności charytatywnej.

Działalność Zbyszka została uhonorowana Krzyżem wielkim z koroną na szarfie i złotą gwiazdą pierwszej klasy. Jednocześnie Zbyszek został mianowany Przeorem Warszawy.