Zembala_Marian

 

„Bardzo cenię sobie to pierwsze spotkanie. Jako lekarz, który daleko jak sądzę „zaszedł” w medycynie klasycznej (kardiochirurgii) mam jeszcze wielkie uczucie pokory wobec ludzi dotkniętych przez los, którym nie zawsze potrafimy pomóc.
Ten entuzjazm, radość życia i poczucie wiary w drugiego człowieka cenię bardzo u p. Zbyszka Nowaka. Nie stracił swojej skromności.
Jako lekarz proszę go, aby wspomagał nas i naszą medycynę wszędzie tam, gdzie chory człowiek sam uzna to za konieczne. Wszystkiego najlepszego.”

 

Pokora i skromność pozwalają prawdziwie i skutecznie, nie tylko wykorzystywać zdobytą wiedzę, ale dają możliwość jej rozwoju, czyniąc wydawane opinie niezwykle miarodajnymi.