Urodziłem się w 26 sierpnia 1945 roku w Łodzi.

Po kilku latach rodzice przeprowadzili się do Milanówka pod Warszawą. W 1960 roku skończyłem szkołę podstawową.
W latach 1960 – 1963 uczyłem się w Zasadniczej Szkole Drzewnej w Aleksandrowie Kujawskim. Przez cały czas nauki w tej szkole prowadziłem i kierowałem szkolną biblioteką. Następnie technikum Przemysłu Drzewnego w Bydgoszczy. Zawsze aktywny społecznie i zaangażowany w to, co robię, tym razem pełniłem funkcję sekretarza Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. W tym samym czasie, na zamówienie bydgoskiego oddziału NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej) przygotowałem i wygłosiłem wiele referatów z dziedziny zawodowej.

Pracę zawodową rozpocząłem w 1966 roku. w P.P. „DESA- dzieła sztuki i antyki”.
W latach 1968-1985 prowadziłem już własne przedsiębiorstwa: zakład przeróbki włókien, ogrodnictwo szklarniowe: kwiaciarstwo i warzywnictwo, wytwórnię galanterii drzewnej i dewocjonaliów. W tym czasie także aktywnie pracowałem społecznie. Między innymi przy budowie w Podkowie Leśnej, czyli miejscu gdzie mieszkam, przychodni zdrowia, klubu książki i prasy, przedszkola oraz klubu kombatanta.

O tym, że posiadam pewien dar dowiedziałem się bardzo wcześnie. Wtedy jednak nie dostrzegałem w tym nic nadzwyczajnego, żyłem bowiem w przekonaniu, że każde dziecko uzdrawia dotykiem zwierzęta, a wszystkie kwiaty rosną jednakowo szybko. Odkrycie, że tak nie jest spowodowało olbrzymie rozczarowanie. Przez wiele lat ukrywałem swoje możliwości, żeby nikt nie zauważył, że jestem inny. Swoją pomoc ograniczałem do kręgu rodziny i znajomych obawiając się ludzkiej nietolerancji i niezrozumienia.

Jednak szereg spektakularnych i udokumentowanych przykładów pomocy osobom chorym oraz podróż po Bliskim Wschodzie: Kuwejt, Arabia Saudyjska, Katar – tu otrzymałem pisemne podziękowanie za uzdrowienie dziesiątków obywateli – pozwoliły mi uwierzyć, że jestem w stanie pomagać ludziom na znacznie większą skalę. Porzuciłem więc wszelkie dotychczasowe zajęcia i poświęciłem się wyłącznie energoterapii. W roku 2015 obchodziłem jubileusz 30-lecia pracy zawodowej.

Od 1985 roku krąg moich podopiecznych rozszerzył się poza Polskę. Cała Europa, Północna i środkowa Afryka, Australii. Od 1990 oprócz spotkań zbiorowych w Podkowie Leśnej odbywają się także spotkania w różnych miastach Polski, w których bierze udział jednorazowo kilkaset osób.

W 1991 roku Polskie Nagrania wydały kasetę wideo pt. „Fenomen bioterapii”. Wydana rok wcześniej broszura pod tym samym tytułem rozeszła się w nakładzie 500 tysięcy egzemplarzy.

Firma ,,Marian Zbigniew Nowak firma SUN” powstała w 1991 roku dla prowadzenia działalności w zakresie usług bioenergetycznych. Jest to działalność paramedyczna mająca na celu wspomaganie leczenia tradycyjnego. Usługi bezpośrednie – spotkania grupowe i indywidualne – odbywają się w Podkowie Leśnej przez pierwsze trzy dni w tygodniu, w pozostałej części tygodnia dojeżdżam do 9-ciu miast w Polsce, w każdym będąc w ciągu roku od 4 do 8 razy. Spotkania grupowe obecnie gromadzą od kilkudziesięciu do kilkuset osób jednorazowo. W ciągu jednego dnia jestem w stanie przyjąć indywidualnie od 20 do 40 osób. Usługi pośrednie to opracowane i sprawdzone przeze mnie innowacyjne produkty służące kontaktowi na odległość. Najważniejszym jest Tryb Intensywnej Opieki Przez Zdjęcie (w skrócie TIOPZ) ogłoszony w 2000 roku. Produkt ten stale się rozwija, obecnie korzysta z niego około 17 tysięcy osób rocznie. Innowacyjność mojego działania polega na możliwości korzystania z moich usług poprzez nawiązanie kontaktu mentalnego lub bezpośredniego przy pomocy trzech gestów. Ideę trzech gestów służących odbieraniu płynącej ode mnie energii i użyciu jej do odpromieniowania rozwijam i doskonalę od 30 lat. Innowacyjnym produktem, będącym w fazie rozpowszechniania, jest energetyczny coaching personalny, czyli opieka energetyczna i mentalna nad osobami, organizacjami i przedsięwzięciami. Dedykowany jest osobom publicznym, liderom, politykom, artystom. Innowacyjność mojego działania polega na komplementarności, ponieważ obejmuje nie tylko usunięcie problemu będącego zakłóceniem, ale przede wszystkim znalezienie przyczyny jego powstania. Od wielu lat, pragnąc upowszechnić metodę oraz opisać ją i nazwać, prowadzę szeroką działalność informacyjną. Produkuję filmy, piszę książki, informatory, wydaję gazetę „Świat to Apteka”. Firma posiada stronę internetową www.nowak.pl od 1998 roku. Na stronie jest kalendarium wyjazdów, relacje moich podopiecznych, dokumenty i dowody mojej działalności.

Od 20 lat prowadzę cykliczny program telewizyjny (początkowo w TV POLSAT, potem TV 4 a obecnie raz w miesiącu w Superstacji) prezentując możliwości pozwalające pokonywać, nie tylko problemy zdrowotne, ale wszelkie przeszkody na drodze do osiągnięcia życiowej satysfakcji.

Jestem członkiem Cechu Radiestetów i Bioenergoterapeutów w Katowicach, posiadam dyplom Mistrza Bioenergoterapii, dyplom Mistrza Naturopaty, byłem biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Warszawie w latach 2006-2012.

Jestem żonaty. Mam dwie córki z pierwszego małżeństwa i pięcioro wnucząt.
Moją pasją jest żeglarstwo. Jestem armatorem pełnomorskiego jachtu, posiadam patent Kapitana Żeglugi Wielkiej. Interesuje mnie także pszczelarstwo i fotografia.