Spotkania w tym miesiącu

13.05 2020 Podkowa Leśna 11:00 Dojazd
18.05 2020 Podkowa Leśna 11:00 Dojazd
19.05 2020 Podkowa Leśna 11:00 Dojazd
20.05 2020 Podkowa Leśna 11:00 Dojazd
23.05 2020 Wrocław (ind) Dojazd
25.05 2020 Podkowa Leśna 11:00 Dojazd
26.05 2020 Podkowa Leśna 11:00 Dojazd
27.05 2020 Podkowa Leśna 11:00 Dojazd
30.05 2020 Poznań 11:00 Dojazd